STOP GEEN Mega windmolens windturbines Abcoude Baambrugge Gein Geingebied
Laatste Nieuws

Volgende stappen voor Stichting Stopwindturbinesgeingebied

11 en 12 januari digitale Inspraak Gaasperplas en Abcoudermeer

Resultaten Zonenwindkaart.nl .

Meer nieuws meer nieuws

Stichting Stop Windturbines Geingebied bestaat uit bezorgde vrijwilligers uit Abcoude, Baambrugge, Gaasperdam en omgeving die vóór schone energie zijn maar tegen de plaatsing van windturbines in het mooie Geingebied ten koste van de natuur en de gezondheid van de bewoners!

Bedankt!

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Klik hier voor de volledige motie. Uiteraard zijn wij zeer blij met dit nieuws en de steun van de raad. Wethouder Kiki Hagen heeft tijdens de raadsvergadering beloofd de motie uit te voeren.

Ook op 1 oktober heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om onze petitie mee te tellen in de uitkomsten van de inwonersraadpleging naar zoeklocaties. Uw handtekening telt mee! Klik hier voor de volledige motie.

Op 5 oktober 2020 heeft de provinciale staten Noord Holland met algemene stemmen een Gein motie aangenomen waarin gevraagd wordt te voorkomen dat het grensgebied van Noord-Holland en Utrecht bedorven wordt door slechte planning over en weer en dat de huidige erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het gebied voorop te stellen bij de verdere planvorminggehaald! Klik hier voor de volledige motie. Ook dit is goed nieuws voor het Geingebied.

Voor een volledig verslag van beide vergaderingen, zie Spaar het Het Gein  en/of klik hier

Natuurlijk blijven wij ALTIJD strijden voor behoud van dit cultuurhistorische natuurgebied! We houden dit proces dus nauwlettend in de gaten want een goede invulling van deze moties is heel belangrijk! En we moeten ook waakzaam zijn tegen de plannen van omliggende gemeentes. Met name Amsterdam komt met de zoekgebieden bij het Abcoudermeer en de Gaasperplas akelig dichtbij het Geingebied.

Voor 2021 richten wij ons nu op 3 dingen:

1) Het volgen van alle stappen van de gemeente inzake de aanwijzing zoekgebieden in het Geingebied en zorgen dat de aangenomen moties van 1 oktober jl-gemeenteraad Ronde Venen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor stappen van de gemeente Amsterdam direct aan de grenzen van het Geingebied en zorgen dat de aangenomen Gein-motie van de Provincie Noord - Holland wordt uitgevoerd.

2) Het samenwerken met groepen uit de omgeving, zoals `stop Windturbines Gaasperdam, stop Windturbines Aetsveldpolder, een club uit Loenen rondom de Vecht, Amsterdamse groepen en de 2 nieuwe groepen in oprichting rondom het gebied van de Angstel (van Abcoude tot Nieuwersluis). We delen kennis, contacten, strategie en politieke invloed. 

3) Het verduurzamen van onze omgeving: We willen niet alleen ’tegen’ zijn, maar ook ergens ‘voor’: Onze groep “alternatieven” is na oktober van start gegaan en heeft besloten om aan te sluiten bij platform Energieke Ronde Veners, onder de naam: "Energiek Abcoude”. Onder die naam leven we voort in het kader van “alternatieven”, om te helpen Abcoude en omgeving energie neutraal te maken. We zijn nog in oprichting, en staan altijd open voor ideeën en bijdrages! Zie de site: https://energieke-rondeveners.nl/initiatief/energiek-abcoude/

Duurzame energie, natuurlijk! Maar geen mega windturbines in het Geingebied.
Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied

Het unieke cultuurhistorische landschap rond het Gein, tussen de rand van Amsterdam, het Amsterdam-Rijnkanaal, Baambrugge-Abcoude en de spoorweg Utrecht-Amsterdam, behoort voor de gemeente De Ronde Venen tot de mogelijke zoeklocaties voor industriële windturbines tot 240 meter tiphoogte. Als deze geplaatst worden, wordt dit unieke open stukje landschap, een oase van rust aan de rand van het groene hart vlakbij zeer dicht bevolkt gebied, opgeofferd voor de energietransitie, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Teken de petitie voor het behoud van het Geinlandschap. Al meer dan 4000 mensen hebben getekend. STOP mega windmolens windturbines in het Gein. Kijk hier voor impressie foto's van hoe windturbines het Geinlandschap veranderen en hieronder voor een video impressie (niet volgens de laatst bekende plannen van Windunie).

Gezondheid

Brief door 101 bezorgde inwoners aan wethouder Schuurs - de Ronde Venen

Volgens het gerenommeerde tijdschrift Medisch Contact maken Windmolens wel degelijk ziek

Infrasound caused by Industrial Wind Turbines - ZDF documentaire

Meer over gezondheid meer gezondheid

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik helpen in Abcoude?

Geloven jullie dan niet in de noodzaak van een transitie naar duurzame energie?

De gemeente heeft het Geingebied toch als zoekgebied uitgesloten?

Meer vragen meer vragen

Impressie Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge
impressie van de nu bekende plannen, geconstrueerd met een schaalmodel

Willen we dit?

Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
Impressie windmolen en windturbines in de Gemeente-de-ronde-venen aan Het Gein
Wat doet de Gemeente de Ronde Venen?
 • De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 energieneutraal zijn.
 • Zoekgebieden voor zon en wind worden in de gemeente De Ronde Venen en in de provincie Utrecht in herfst 2020 aangewezen.
 • Tot nu toe heeft de gemeenteraad nagelaten het hele Geingebied als mogelijk plaatsingsgebied voor windturbines uit te sluiten. Alleen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam is uitgesloten. Dit betekend dat met name aan de noordrand van het Geingebied en in de zuidelijke punt bij Baambrugge er nog steeds windturbines geplaatst zouden kunnen worden.
 • Medio september lanceerde de Gemeente de Ronde Venen zonenwindkaart.nl, een interactieve enquête waar de burger kan aangeven waar zonnevelden en windturbines kunnen worden geplaatst. Resultaten van de enquête werden gepresenteerd in december 2020. Klik hier voor alle resultaten. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid hoe de gemeente de gegevens van de enquête gaat interpreteren en mee gaat nemen in de besluitvorming.
Wat wil Windunie?
 • Producent Windunie heeft in het Geingebied al vergaande plannen om vijf mega turbines tot 240 meter tiphoogte te plaatsen. Er vinden al contractuele besprekingen met boeren plaats. Boeren worden verleid met zeer grote subsidies en daarmee ook zwaar onder druk gezet. De industriële partij loopt vooruit op de bestuurlijke besluitvorming en op het toetsen van draagvlak bij burgers. Ze mag nog niet bouwen, maar staat in de startblokken.
 • Als het aan Windunie ligt zouden deze turbines op ongeveer 1 kilometer afstand van Abcoude en Baambrugge komen.
Mogelijke plaatsing mega-windturbines in het Geingebied
 • Mega windturbines met een hoogte tot 240 meter overheersen vanaf daar het landschap. Dit is meer dan 4 maal hoger dan de dorpskerk van Abcoude. Zie hieronder hoe hoog 240 meter t.o.v. andere gebouwen in de omgeving is.
WIndmolens aan het Gein vergelijking met omgeving Abcoude Baambrugge
 • Ondanks het aannemen van de motie waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied, wordt er nog steeds gelobbied voor plaatsing van mega windturbines.
Wat doen mega windturbines met u?
 • Mega windturbines kunnen een slagschaduw van 2 km geven. Slagschaduw is hinderlijk en ongezond. Kijk hier hoe het in de praktijk eruit ziet.
 • Mega windturbines produceren 50 db geluid, zoals uw stofzuiger, maar dan dag en nacht. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke gevolgen van windturbines op uw gezondheid.
 • Natuurlijk wekken megaturbines hoognodige groene stroom op. Maar waarom wordt gesubsidieerde groene stroom van windmolenparken verkocht aan internet datacenters die veel keer meer stroom verbruiken dan heel Amsterdam? Op deze manier moeten we alle unieke cultuur historische plekken in heel Nederland vol zetten met windturbines en zonnepanelen om energieneutraal te zijn.
Waarom houden mensen van het Geingebied?
 • In dit Utrechtse landschap staan twee historische molens. De rivier kronkelt door het laagland met enorme lussen. Er zijn oeverlandjes met elzen, er zijn ondergelopen stukken land om de rivier heen. Langs de rivier staan knotwilgen en monumentale boerderijen. De Geschiedenis van Abcoude begint duizend jaar terug. Het dorpsgezicht is beschermd. Het landschap is open, historisch en niet verrommeld. Voor meer informatie over het unieke Geingebied Vereniging Spaar het Gein.
 • Er komen gemiddeld 400.000 mensen per jaar hier recreëren en de recreatie neemt toe
 • De rivier, de schootsvelden, de forten en de batterijen in het Geingebied behoren tot UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het plaatsen van windturbines in het open landschap daaromheen tast het erfgoed direct aan.
 • Het Geingebied wordt ook bedreigd door andere windturbinesplannen bij de Gaasperplas, bij het Abcoudermeer en de Aetsveldse polder. Ook hier vinden protestacties plaats, zie Stop windturbines Aetsveldse polder.
Petitie_tekenen_Windmolens_Abcoude-Baambrugge_gein-gebied
Wat kunt U doen?
 • Onderteken nog steeds de petitie! Op 1 oktober heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om onze petitie mee te tellen in de uitkomsten van de inwonersraadpleging naar zoeklocaties.
 • Stuur een brief naar de gemeente. Klik hier om voorbeelden te downloaden. Ondertekenen en klaar! Velen gingen u voor.
 • Help de 'Stichting Stop Windturbines Geingebied' om voor en met u te vechten. Doneer of kom ook helpen! Wij zoeken nog vrijwilligers.
info@stopwindturbinesgeingebied.nl
Bankrekening: NL40 INGB 0007 6575 47  t.n.v. Stichting Stopwindturbinesgeingebied
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein

Klik hier voor onze privacy verklaring