STOP GEEN Mega windmolens windturbines Abcoude Baambrugge Gein Geingebied
Bedankt!

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Klik hier voor de volledige motie. Uiteraard zijn wij zeer blij met dit nieuws en de steun van de raad. Wethouder Kiki Hagen heeft tijdens de raadsvergadering beloofd de motie uit te voeren.

Ook op 1 oktober heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragent om onze petitie mee te tellen in de uitkomsten van de inwonersraadpleging naar zoeklocaties. Uw handtekening telt mee! Klik hier voor de volledige motie.

Op 5 oktober 2020 heeft de provinciale staten Noord Holland met algemene stemmen een Gein motie aangenomen waarin gevraagd wordt te voorkomen dat het grensgebied van Noord-Holland en Utrecht bedorven wordt door slechte planning over en weer en dat de huidige erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het gebied voorop te stellen bij de verdere planvorminggehaald! Klik hier voor de volledige motie. Ook dit is goed nieuws voor het Geingebied.

Voor een volledig verslag van beide vergaderingen, zie Spaar het Het Gein  en/of klik hier

Natuurlijk blijven wij ALTIJD strijden voor behoud van dit cultuurhistorische natuurgebied! We houden dit proces dus nauwlettend in de gaten want een goede invulling van deze moties is heel belangrijk! Zo is het belangrijk dat als u bevoorbeeld op Zonenwindkaart.nl uw voorkeuze kenbaar maakt, u gebieden rondom het Geingebied uitsluit. In de volgende link vindt u een handleiding hoe u de enquête kan invullen.

Duurzame energie, natuurlijk! Maar geen mega windturbines in het Geingebied.
Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied

Het unieke cultuurhistorische landschap rond het Gein, tussen de rand van Amsterdam, het Amsterdam-Rijnkanaal, Baambrugge-Abcoude en de spoorweg Utrecht-Amsterdam, behoort voor de gemeente De Ronde Venen tot de mogelijke zoeklocaties voor industriële windturbines tot 240 meter tiphoogte. Als deze geplaatst worden, wordt dit unieke open stukje landschap, een oase van rust aan de rand van het groene hart vlakbij zeer dicht bevolkt gebied, opgeofferd voor de energietransitie, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Teken de petitie voor het behoud van het Geinlandschap. Al meer dan 4000 mensen hebben getekend. STOP mega windmolens windturbines in het Gein. Kijk hier voor impressie foto's van hoe windturbines het Geinlandschap veranderen en hieronder voor een video impressie (niet volgens de laatst bekende plannen van Windunie).

Laatste Nieuws

Alles over Zonenwindkaart.nl

Geen megawindmolens op de grens van Zuidoost: 'Champagne en taart vanavond' - AT5 2 oktober 2020

Wie snapt nog waar de windmolens komen? - NRC Podcast 25 september 2020

Maakt u zich geen zorgen. Maar er komen wel windmolens achter uw huis - NRC 25 september 2020

Meer nieuws meer nieuws

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik helpen in Abcoude?

Zijn jullie foto's wel realistisch? Windturbines zijn niet zo hoog en ze worden toch tegen het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst?

Meer vragen meer vragen

Gezondheid

Brief door 101 bezorgde inwoners aan wethouder Schuurs - de Ronde Venen

Volgens het gerenommeerde tijdschrift Medisch Contact maken Windmolens wel degelijk ziek

Meer over gezondheid meer gezondheid

Impressie Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge
impressie van de nu bekende plannen, geconstrueerd met een schaalmodel

Willen we dit?

Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
Impressie windmolen en windturbines in de Gemeente-de-ronde-venen aan Het Gein
Wat doet de Gemeente de Ronde Venen?
 • De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 energieneutraal zijn.
 • Zoekgebieden voor zon en wind worden in de gemeente De Ronde Venen en in de provincie Utrecht in herfst 2020 aangewezen. Het Geingebied loopt een groot risico om dan als gebied voor plaatsing van de windturbines te worden voorgedragen.
 • Tot nu toe heeft de gemeenteraad nagelaten het Geingebied als mogelijk plaatsingsgebied voor windturbines uit te sluiten. 
 • Medio september lanceerde de Gemeente de Ronde Venen zonenwindkaart.nl, een interactieve enquête waar de burger kan aangeven waar zonnevelden en windturbines kunnen worden geplaatst. Er is veel onduidelijkheid hoe de gemeente de gegevens van de enquête gaat interpreteren en mee gaat nemen in de besluitvorming. De beperkingen van de enquête geven ruimte voor vele interpretaties zonder dat er werkelijk geïnventariseerd kan worden wat de bewoners willen. Klik hier voor onze bezwaren en om een voorbeeld e-mail naar de gemeente te sturen.
Wat wil Windunie?
 • Producent Windunie heeft in het Geingebied al vergaande plannen om vijf mega turbines tot 240 meter tiphoogte te plaatsen. Er vinden al contractuele besprekingen met boeren plaats. Boeren worden verleid met zeer grote subsidies en daarmee ook zwaar onder druk gezet. De industriële partij loopt vooruit op de bestuurlijke besluitvorming en op het toetsen van draagvlak bij burgers. Ze mag nog niet bouwen, maar staat in de startblokken.
 • Als het aan Windunie ligt zouden deze turbines op ongeveer 1 kilometer afstand van Abcoude en Baambrugge komen.
Mogelijke plaatsing mega-windturbines in het Geingebied
 • Mega windturbines met een hoogte tot 240 meter overheersen vanaf daar het landschap. Dit is meer dan 4 maal hoger dan de dorpskerk van Abcoude. Zie hieronder hoe hoog 240 meter t.o.v. andere gebouwen in de omgeving is.
WIndmolens aan het Gein vergelijking met omgeving Abcoude Baambrugge
Wat doen mega windturbines met u?
 • Mega windturbines kunnen een slagschaduw van 2 km geven. Slagschaduw is hinderlijk en ongezond. Kijk hier hoe het in de praktijk eruit ziet.
 • Mega windturbines produceren 50 db geluid, zoals uw stofzuiger, maar dan dag en nacht. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke gevolgen van windturbines op uw gezondheid.
 • Natuurlijk wekken megaturbines hoognodige groene stroom op. Maar waarom wordt gesubsidieerde groene stroom van windmolenparken verkocht aan internet datacenters die veel keer meer stroom verbruiken dan heel Amsterdam? Op deze manier moeten we alle unieke cultuur historische plekken in heel Nederland vol zetten met windturbines en zonnepanelen om energieneutraal te zijn.
Waarom houden mensen van het Geingebied?
 • In dit Utrechtse landschap staan twee historische molens. De rivier kronkelt door het laagland met enorme lussen. Er zijn oeverlandjes met elzen, er zijn ondergelopen stukken land om de rivier heen. Langs de rivier staan knotwilgen en monumentale boerderijen. De Geschiedenis van Abcoude begint duizend jaar terug. Het dorpsgezicht is beschermd. Het landschap is open, historisch en niet verrommeld. Voor meer informatie over het unieke Geingebied Vereniging Spaar het Gein.
 • Er komen gemiddeld 400.000 mensen per jaar hier recreëren en de recreatie neemt toe
 • De rivier, de schootsvelden, de forten en de batterijen in het Geingebied behoren tot UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het plaatsen van windturbines in het open landschap daaromheen tast het erfgoed direct aan.
 • Het Geingebied wordt ook bedreigd door andere windturbinesplannen bij de Gaasperplas, bij het Abcoudermeer en de Aetsveldse polder. Ook hier vinden protestacties plaats, zie Stop windturbines Aetsveldse polder.
Petitie_tekenen_Windmolens_Abcoude-Baambrugge_gein-gebied
Wat kunt U doen?
 • Onderteken de petitie!
 • Vul zonenwindkaart.nl naar eer en geweten in en stuur een e-mail naar de gemeente met uw ongenoegen. Mocht het niet lukken dan kunt u hier de tekst downloaden.  
 • Stuur ook een brief naar de gemeente. Klik hier om voorbeelden te downloaden. Ondertekenen en klaar! Velen gingen u voor.
 • Help de 'Stichting Stop Windturbines Geingebied' om voor en met u te vechten. Doneer of kom ook helpen! Wij zoeken nog vrijwilligers.
info@stopwindturbinesgeingebied.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0517 8060 02  t.n.v. A.W Coster o.v.v. Stichting
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein

Klik hier voor onze privacy verklaring