STOP GEEN Mega windmolens windturbines Abcoude Baambrugge Gein Geingebied
Advertentie De Groene Venen juni 2021
Protest fietstocht op zaterdag 26 juni om 14:00 uur

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor de fietsroute beschrijving

Onbegrijpelijk: College De Ronde Venen bestempelt het Geingebied geschikt als zoekgebied!

Lees verder

Amsterdam heeft snode plannen met windturbines 400 tot 600 meter van het Gein!

Lees verder

Laatste Nieuws

Windalarm protestactie 6 maart - Het Parool en AT5

Flyer tegen windturbines in Amsterdam Zuid-Oost

Volgende stappen voor Stichting Stopwindturbinesgeingebied

Moties de Ronde Venen

Meer nieuws meer nieuws

Stichting Stop Windturbines Geingebied bestaat uit bezorgde vrijwilligers uit Abcoude, Baambrugge, Gaasperdam en omgeving die vóór schone energie zijn maar tegen de plaatsing van windturbines in het mooie Geingebied ten koste van de natuur en de gezondheid van de bewoners!

Mede dankzij onze actie heeft de gemeente De Ronde Venen een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Lees hier verder.

Ondanks deze moties heeft het College van B&W van de gemeente De Ronde Venen op 18 maart 2021 het Geingebied als geschikt zoekgebied bestempeld. De gemeenteraad beslist op 30 juni 2021.

Amsterdam heeft op 27 mei 2021 zoekgebieden vastgesteld waaronder windturbines aan de Gaasperplas op ongeveeer 400 tot 600 meter afstand van het Gein, in het Diemerbos en bij het knooppunt A2/A9. Ouder-Amstel plaatst 3 windturbines bij de A9.

Het Geingebied en omgeving wordt dus nog steeds door Mega Windturbines bedreigd. Daarom moeten we doorgaan!  Op zaterdag 26 juni organiseren verschillende actiegroepen een protest fietstocht via de Cultuur en Groenroute door het bedreigde gebied. Klik hieronder voor meer informatie en hier voor de fietsroute beschrijving.

Fietsroute 26 juni 2021
Onbegrijpelijk: College van B&W De Ronde Venen bestempelt het Geingebied als geschikt zoekgebied voor zon- en windenergie

Het college heeft op 18 maart het voorstel voor zoekgebieden bij de gemeenteraad voorgelegd. In dit voorstel wordt het gehele Geingebied als meest geschikt gebied voor zonnevelden en windmolens bestempeld. U vindt het gehele voorstel hier. Alle voorgestelde zoekgebieden vindt U hieronder.

De Ronde Venen zoekgebieden voorstel

Het college gaat hier uitdrukkelijk tegen de wens van de bewoners in. Bewoners hebben al meer dan 4700 keer onze petitie ondertekend. Bewoners hebben in de door de gemeente de Ronde Venen georganiseerde interactieve enquête Zonenwindkaart.nl het Geingebied overweldigend als zoekgebied uitgesloten

De gemeenteraad heeft al in oktober 2020 een motie aangenomen waarin "In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening te houden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied." Ondanks dat het college refereert naar de Stelling van Amsterdam, laat het college bewust de rest van de motie naast zich liggen.  

Het college probeert haar beslissing als volgt toe te lichten: "In beide gebieden gelden naar verhouding weinig beleidsbeperkingen. In andere gebieden gelden er meer. Ook biedt de aanwezige infrastructuur (de A2, het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal) kansen voor het goed inpassen van zonnevelden en windmolens." Het college kiest dus voor gemak en economische factoren zoals ontsluitingsgemak boven de wil en de gezondheid van de bewoners. 

Het college heeft de mond vol van draagvlak maar legt alle inspraak naast zich neer. Het college zegt dat: "Relatief veel inwoners geven ook de voorkeur aan windmolens en zonnevelden langs de infrastructuur in deze gebieden." Daarmee negeert ze het feit dat inwoners juist overweldigend hebben aangegeven het Geingebied in zijn geheel uit te sluiten als zoekgebied. Sterker nog, het college is bewust nog in overleg met grondeigenaren en Windunie voor plaatsing in het Geingebied! Wij hebben op 8 maart 2021 al onze bezorgdheid geuit over de gang van zaken in een brief van onze advocaat aan het college.

Ook de Gemeente Amsterdam heeft vergaande plannen om 17 windturbines te plaatsen in Amsterdam. De plaatsen waar deze windmolens kunnen komen, de zogenaamde zoekgebieden, zijn al aangewezen en worden dit voorjaar door de gemeente definitief vastgesteld. In Amsterdam Zuidoost zijn twee gebieden aangewezen: bij de Gaasperplas/Driemond en bij het Abcoudermeer. En zo dreigen de plannen van Amsterdam het Geingebied en Abcoude te ontsieren.  Amsterdam wil windturbines binnen 600 meter van bebouwing en het Gein plaatsen. In Duitsland mogen vanwege gezondheidsredenen windturbines niet binnen 10 maal de windturbine tiphoogte van bebouwing worden geplaatst, dat is dus zo'n 2 km!

Samen met Vereniging Spaar het Gein doen wij er alles aan om het Geingebied te beschermen. Wij roepen de gemeenteraad op zijn verantwoordelijkheid te nemen en de bewoners nu daadwerkelijk te vertegenwoordigen. Het feit dat de gemeente De Ronde Venen te weinig geschikte locaties voor windturbines en zonneweiden heeft mag geen reden zijn om de wil en de gezondheid van bewoners ondergeschikt te maken aan economische factoren en een misschien te ambitieuze klimaat neutrale doelstelling, terwijl er wel degelijk andere mogelijkheden zijn op het landelijke vlak. Ook verwachten wij dat de raad zich sterk opstelt tegen plannen van Amsterdam Zuidoost om windturbines te plaatsen aan de noordrand van het Geingebied. Als we niet oppassen wordt Abcoude en het Geingebied één groot windmolenpark.     

Wat kunt u doen?
  Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
 • Teken de petitie tegen windmolens in het Geingebied op deze website.
 • Spreek in op de volgende raadsvergadering.
 • Stuur een brief naar de gemeente. Download hier een voorbeeld brief aan de gemeente Amsterdam. Zorg ervoor dat men weet dat de brief vanuit Stichting Stop Windturbines Geingebied of vanuit Abcoude is. Hoe meer brieven, hoe beter. Ze zullen heus niet allemaal gelezen worden maar het aantal telt!
 • Spreek uw raadsleden persoonlijk aan. Klik hier voor een lijst van raadsleden. Daar vindt U ook e-mail adressen en telefoonnummers.
 • Teken de petitie tegen windmolens in Amsterdam op www.windalarm.amsterdam/petitie. Windalarm houdt u dan op de hoogte.  
Duurzame energie, natuurlijk! Maar geen mega windturbines in het Geingebied.

Het unieke cultuurhistorische landschap rond het Gein, tussen de rand van Amsterdam, het Amsterdam-Rijnkanaal, Baambrugge-Abcoude en de spoorweg Utrecht-Amsterdam, behoort voor de gemeente De Ronde Venen tot de mogelijke zoeklocaties voor industriële windturbines tot 240 meter tiphoogte. Als deze geplaatst worden, wordt dit unieke open stukje landschap, een oase van rust aan de rand van het groene hart vlakbij zeer dicht bevolkt gebied, opgeofferd voor de energietransitie, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Teken de petitie voor het behoud van het Geinlandschap. Al meer dan 4000 mensen hebben getekend. STOP mega windmolens windturbines in het Gein. Kijk hier voor impressie foto's van hoe windturbines het Geinlandschap veranderen en hieronder voor een video impressie (niet volgens de laatst bekende plannen van Windunie).

Gezondheid

Brief Amsterdamse huisartsen over de gezondheidsgevolgen van plaatsing van windturbines te dicht bij bebouwing

Brief door 101 bezorgde inwoners aan wethouder Schuurs - de Ronde Venen

Volgens het gerenommeerde tijdschrift Medisch Contact maken Windmolens wel degelijk ziek

Infrasound caused by Industrial Wind Turbines - ZDF documentaire

Meer over gezondheid meer gezondheid

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik helpen in Abcoude?

Geloven jullie dan niet in de noodzaak van een transitie naar duurzame energie?

De gemeente heeft het Geingebied toch als zoekgebied uitgesloten?

Meer vragen meer vragen

Impressie Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge
impressie van de nu bekende plannen, geconstrueerd met een schaalmodel

Willen we dit?

Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
Impressie windmolen en windturbines in de Gemeente-de-ronde-venen aan Het Gein
Wat doet de Gemeente de Ronde Venen?
 • De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 energieneutraal zijn.
 • Zoekgebieden voor zon en wind worden in de gemeente De Ronde Venen en in de provincie Utrecht in herfst 2020 aangewezen.
 • Tot nu toe heeft de gemeenteraad nagelaten het hele Geingebied als mogelijk plaatsingsgebied voor windturbines uit te sluiten. Alleen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam is uitgesloten. Dit betekend dat met name aan de noordrand van het Geingebied en in de zuidelijke punt bij Baambrugge er nog steeds windturbines geplaatst zouden kunnen worden.
 • Medio september lanceerde de Gemeente de Ronde Venen zonenwindkaart.nl, een interactieve enquête waar de burger kan aangeven waar zonnevelden en windturbines kunnen worden geplaatst. Resultaten van de enquête werden gepresenteerd in december 2020. Klik hier voor alle resultaten. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid hoe de gemeente de gegevens van de enquête gaat interpreteren en mee gaat nemen in de besluitvorming.
Wat wil Windunie?
 • Producent Windunie heeft in het Geingebied al vergaande plannen om vijf mega turbines tot 240 meter tiphoogte te plaatsen. Er vinden al contractuele besprekingen met boeren plaats. Boeren worden verleid met zeer grote subsidies en daarmee ook zwaar onder druk gezet. De industriële partij loopt vooruit op de bestuurlijke besluitvorming en op het toetsen van draagvlak bij burgers. Ze mag nog niet bouwen, maar staat in de startblokken.
 • Als het aan Windunie ligt zouden deze turbines op ongeveer 1 kilometer afstand van Abcoude en Baambrugge komen.
Mogelijke plaatsing mega-windturbines in het Geingebied
 • Mega windturbines met een hoogte tot 240 meter overheersen vanaf daar het landschap. Dit is meer dan 4 maal hoger dan de dorpskerk van Abcoude. Zie hieronder hoe hoog 240 meter t.o.v. andere gebouwen in de omgeving is.
WIndmolens aan het Gein vergelijking met omgeving Abcoude Baambrugge
 • Ondanks het aannemen van de motie waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied, wordt er nog steeds gelobbied voor plaatsing van mega windturbines.
Wat doen mega windturbines met u?
 • Mega windturbines kunnen een slagschaduw van 2 km geven. Slagschaduw is hinderlijk en ongezond. Kijk hier hoe het in de praktijk eruit ziet.
 • Mega windturbines produceren 50 db geluid, zoals uw stofzuiger, maar dan dag en nacht. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke gevolgen van windturbines op uw gezondheid.
 • Natuurlijk wekken megaturbines hoognodige groene stroom op. Maar waarom wordt gesubsidieerde groene stroom van windmolenparken verkocht aan internet datacenters die veel keer meer stroom verbruiken dan heel Amsterdam? Op deze manier moeten we alle unieke cultuur historische plekken in heel Nederland vol zetten met windturbines en zonnepanelen om energieneutraal te zijn.
Waarom houden mensen van het Geingebied?
 • In dit Utrechtse landschap staan twee historische molens. De rivier kronkelt door het laagland met enorme lussen. Er zijn oeverlandjes met elzen, er zijn ondergelopen stukken land om de rivier heen. Langs de rivier staan knotwilgen en monumentale boerderijen. De Geschiedenis van Abcoude begint duizend jaar terug. Het dorpsgezicht is beschermd. Het landschap is open, historisch en niet verrommeld. Voor meer informatie over het unieke Geingebied Vereniging Spaar het Gein.
 • Er komen gemiddeld 400.000 mensen per jaar hier recreëren en de recreatie neemt toe
 • De rivier, de schootsvelden, de forten en de batterijen in het Geingebied behoren tot UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het plaatsen van windturbines in het open landschap daaromheen tast het erfgoed direct aan.
 • Het Geingebied wordt ook bedreigd door andere windturbinesplannen bij de Gaasperplas, bij het Abcoudermeer en de Aetsveldse polder. Ook hier vinden protestacties plaats, zie Stop windturbines Aetsveldse polder.
Petitie_tekenen_Windmolens_Abcoude-Baambrugge_gein-gebied
Wat kunt U doen?
 • Onderteken nog steeds de petitie! Op 1 oktober heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om onze petitie mee te tellen in de uitkomsten van de inwonersraadpleging naar zoeklocaties.
 • Stuur een brief naar de gemeente. Klik hier om voorbeelden te downloaden. Ondertekenen en klaar! Velen gingen u voor.
 • Help de 'Stichting Stop Windturbines Geingebied' om voor en met u te vechten. Doneer of kom ook helpen! Wij zoeken nog vrijwilligers.
info@stopwindturbinesgeingebied.nl
Bankrekening: NL40 INGB 0007 6575 47  t.n.v. Stichting Stopwindturbinesgeingebied
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein

Klik hier voor onze privacy verklaring