terug
Links - Inspreekteksten en achtergrond informatie
Concept Zienswijzen - opsturen voor 3 maart

Hier zijn de concept - zienswijzen, je kunt die zelf veranderen in de pdf of in de word file die je can downloaden. Deadline is 3 maart, dus je kunt t/m woensdag zienswijze indienen als bezwaar op de ontwerpomgevingsvisie Amsterdam 2050 waarin zoekgebieden wind worden gepresenteerd. Stuur je versie naar omgevingsvisie@amsterdam.nl onder vermelding van je naam, postcode en huisnummer. Doe dit individueel of als groep / vereniging van eigenaren / etc. Verderop vind je ter inspiratie de inspraakteksten over (onder andere) dit gebied.

Recente inspraakteksten
Achtergrond informatie