terug
101 bezorgde inwoners sturen brief gevaar voor volksgezondheid door plaatsen van windmolens - 1 oktober 2020

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Tav. Mevrouw A. Schuurs 

Abcoude 1-10-2020 

Geachte mevrouw Schuurs/ Beste Alberta, 

Geïnspireerd door de podcast van afgelopen zaterdag van het programma Argos op NPO1 over de gezondheidsrisico’s als gevolg van industriële windturbines hebben wij, bezorgde inwoners van de gemeente DRV, gemeend u als Wethouder met Gezondheid in uw portefeuille deze brief te schrijven. 

Middels deze brief willen wij onze bezorgdheid aan u overbrengen over het feit dat juist onze dichtbevolkte gemeente zeer ruimhartig met het plaatsen van windmolens om lijkt te gaan, terwijl er steeds meer medisch bewijs op tafel komt waarin wordt aangetoond dat windmolens een negatieve invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven hebben. 

Veel onderzoeken rapporteren naast slaapverstoring en stress bijvoorbeeld effecten op geheugen en concentratieverlies. Reeds in 2013 beschreef het RIVM met haar rapport ; ‘ Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden GGD Informatieblad medische milieukunde, Update 2013 ( RIVM Rapport 200000001/2013) de invloed van windmolens op kwaliteit van leven en gezondheid. In juli 2018 publiceerde Sylvia van Manen, huisarts, 's-Hertogenbosch in Medisch Contact het artikel; ‘ Windmolens maken wel degelijk ziek’, waarin zij op basis van gepubliceerde literatuur een lans brak om ook het Voorzorgsprincipe van de overheid toe te passen op het plaatsen van Windmolens om gezondheidsklachten te voorkomen ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn. In 2019 schreef de 10 regionale GGD een brandbrief aan minister Wiebes om meer oog te hebben voor het feit dat de bouw van windmolens, biomassacentrales en warmtepompen veel risico’s voor de gezondheid hebben. 

Ondertussen heeft dr. Ir. Jan de Laat van het LUMC in een recente klinische trial aangetoont dat er cardiovasculaire risico’s bestaan. Volgens van der Laat wordt dit effect ook gerapporteerd in klinische studies uit Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland waar onderzoek is gedaan op ratten en muizen. Welliswaar zijn er meer bronnen van zeer lage tonen zoals machines, pompen en weg en railverkeer, maar volgens De Laat is een kenmerk van windturbines dat die altijd aanstaan en dus permanent laagfrequent geluid produceren. Aan de Rijksuniversiteit Groningen loopt op dit moment een promotieonderzoek naar de invloed van laagfrequent geluid op cognitieve functies, onder leiding van de klinisch psycholoog dr. Janneke Koers. Daarbij worden geheugen, reactivermogen en concentratie getoets van een groep mensen. Dit slechts enkele voorbeelden van Nederlandse publicaties uit gerenommeerde medische bronnen die agenderen dat windmolens schade aan de Gezondheid en Kwaliteit van leven kunnen brengen, welke logischer wijze ook gepaard zullen gaan met Schadelasten die binnen het huidige stelsel veelal ten laste aan het gemeentelijke domein zullen komen. 

Graag vernemen wij van u als Wethouder van DRV. met Gezondheid in uw portefeuille, of en welke maatregelen u voorstaat om het Voorzorgsprincipe te hanteren teneinde de gezondheid en kwaliteit van leven van uw inwoners te borgen enerzijds en onnodige economische schade last te voorkomen anderzijds, bij de energietransitie die de DRV voor ogen heeft. 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij:

 G.J.A. Nouwen 

 B. de Vries 

 Mariam Dawood 

 Declan Portier 

 Chris en Marina van de Anker 

 Aart Coster 

 Emiel van der Donk 

 Wilma Hartog 

 Anja Gijsen 

 Joke Coster 

 Angelique Hoogenhoud 

 Dimf Ghijsels-Kerkhoff 

 Roland Voeijenstijn 

 Wim Coster 

 Hettie Snoek 

 Femke Hartog 

 Olaf van den Berg 

 Rik Ghijsels 

 Rob Conradi 

 Angela Savenije 

 Freek Esser 

 Esther te Voortwis 

 Fam. Schuurman 

 Sietske Bierens 

 Berend te Voortwis 

 Marion de Vries 

 Ineke den Hartog 

 Tom Snoek 

 Jacolien Hogenhout 

 Arie Boomsma 

 Nynke van Zwol 

 Remco Post 

 Raymond Dommanschet 

 Karin Kruisweg 

 Jan Renders 

 David Rijks 

 Helen Pavias 

 Henk Vietor 

 Arthur van Gils 

 Maarten van Dijk 

 Renée van der Horst 

 Gerda Schuurman 

 Anne Marie Beemster 

 Emiel van der Donk 

 Lot van Berckelaer 

 Eppo van Berckelaer 

 Peggy van der Sluis 

 Maurits van der Sluis 

 Maaike van der Pas 

 Martijn van der Pas 

 Heleen Koot 

 Jan Koot 

 Michel Pais 

 Christa Meuleman 

 Nadia van Aerssen 

 Philip van Aerssen 

 Marie- Louise Oster 

 Marina van den Anker 

 Pauline Bottema 

 Jetske van den Bijtel 

 Annelies Wolthuis 

 Hans Moojen 

 Aletta van Iwaarden 

 Alexander Zeilmaker 

 Ton Lammers 

 Ellen van Donk 

 Manon van Dijk 

 May Schoeber 

 Huib van Doorn 

 Angelique Hogenhout 

 Aart Coster 

 Anja Loef 

 Anja Schuurman 

 Anna Kisman 

 Astrid Roland 

 Barend Coster 

 Chris Bruijnzeels 

 Daan Kempen 

 Ealine Coster 

 Eric De Leeuw 

 Esther Te Voortwis 

 Felix van Asch van Wijk 

 Femke Hak 

 Gerbrand Schuurman 

 Judith Renders 

 Oscar Buurman 

 Remoc Fransen 

 Rik Ghijsels 

 Ruben Mulder 

 Stephanie Steef 

 Tineke Bruijnzeels 

 Wim Buts 

 Tom Wouters 

 Jos Snoek 

 Anja Gijsen 

 Jos Kuilboer 

 L.J. Bouwuis 

 Roland Vroeijenstijn 

 Henk Smit 

 Marian van den Berg

URL: https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/65315-2020-09-26-wakker-van-de-windmolen