terug
Ronde Venen Raadsvergadering 1 juli 2020

Op 1 juli spreken Anja, Dimf en Sietske, 3 initiators van Stichting Stop Wndturbines Geingebied, in op de Raadsvergadering van de Ronde Venen. Ze dringen aan op een vervroegde beslissing van de gemeente om het Geingebied als zoekgebied voor industriële windturbines uit te sluiten. Amsterdam wil nu industriële turbines plaatsen aan de directe grenzen van het Geingebied, en industriële partij Windunie wacht de beslissing van de gemeente Ronde Venen niet af, maar zet boeren steeds scherper onder druk en speelt ze tegen elkaar uit om windturbines in het Geingebied te plaatsen. 

Er zijn allerlei redenen om nú al het Geingebied als mogelijk zoekgebied uit te sluiten, en niet een jaar te wachten. De gemeente wordt gevraagd om nu een duidelijke positie in te nemen en niet straks achter de feiten aan te lopen.

De drie insprekers in het kort:

Later op de avond vindt alsnog de discussie plaats. Er wordt op opmerkingen van de insprekers gereageerd, standpunten lijken te bewegen en de drie insprekers krijgen positieve feedback van raadsleden. Ook wordt er gereageerd op de ingezonden brief van Spaar het Gein over de fuik waarin de boeren terecht dreigen te komen.

Desondanks wil de gemeenteraad zich niet uitspreken en laat na om het Geingebied uit te sluiten als zoekgebied. Het is onbegrijpelijk dat de gemeenteraad van mening is dat het best mogelijk is om windturbines in het Geingebied te plaatsen. Zeer teleurstellend.

Stichting Stop Windturbines Geingebied blijft onverminderd het gesprek zoeken met de volksvertegenwoordigers, de partijen, de fracties, de commissies, de raad, het bestuur en de pers. Op 1 juli had het geen direct resultaat, maar politiek en acties zijn kwesties van een lange adem en die hebben we.