terug
Bericht van stichtingvoorzitter Maarten van Dijk 

Beste mensen,

2020 is een goed en bewogen jaar voor ons geweest!

We richten ons nu op 3 dingen: 

1) Het volgen van alle stappen van de gemeente inzake de aanwijzing zoekgebieden in het Geingebied en zorgen dat de aangenomen moties van 1 oktober jl-gemeenteraad Ronde Venen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor stappen van de gemeente Amsterdam direct aan de grenzen van het Geingebied en zorgen dat de aangenomen Gein-motie van de Provincie Noord - Holland wordt uitgevoerd. De werkgroepen “juridisch” en “politiek” blijven actief op dit vlak, en de groep communicatie houdt de website actueel. De groep “techniek” staat even op een lager pitje, nu er geen directe aanleiding meer is. 

2) Het samenwerken met groepen uit de omgeving, zoals `stop Windturbines Gaasperdam, stop Windturbines Aetsveldpolder, een club uit Loenen rondom de Vecht, Amsterdamse groepen en de 2 nieuwe groepen in oprichting rondom het gebied van de Angstel (van Abcoude tot Nieuwersluis). We delen kennis, contacten, strategie en politieke invloed. 

3) Het verduurzamen van onze omgeving: We willen niet alleen ’tegen’ zijn, maar ook ergens ‘voor’: Onze groep “alternatieven” is na oktober van start gegaan en heeft besloten om aan te sluiten bij platform Energieke Ronde Veners, onder de naam: "Energiek Abcoude”. Onder die naam leven we voort in het kader van “alternatieven”, om te helpen Abcoude en omgeving energie neutraal te maken. We zijn nog in oprichting, en staan altijd open voor ideeën en bijdrages! Zie de site: https://energieke-rondeveners.nl/initiatief/energiek-abcoude/.

 

enrgieke rondeveners logo

Gezocht: energiecoaches: na een cursus van 3 avonden ben je in staat om bij mensen thuis een energie scan te doen met infra rood, en concrete adviezen te geven voor verduurzaming. Ik ga de cursus ook doen, je kan je aanmelden bij monique.debruin@me.com. Hou alvast dinsdag 12 januari vrij om deel te nemen aan de digitale cursus, 2 uurtjes in de avond. De huisbezoeken vinden voorlopig digitaal plaats natuurlijk.. 

Tot slot wensen we jullie een mooi 2021!!!!!!!!