terug
Bedankt!

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Klik hier voor de volledige motie. Uiteraard zijn wij zeer blij met dit nieuws en de steun van de raad. Wethouder Kiki Hagen heeft tijdens de raadsvergadering beloofd de motie uit te voeren.

Ook op 1 oktober heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om onze petitie mee te tellen in de uitkomsten van de inwonersraadpleging naar zoeklocaties. Uw handtekening telt mee! Klik hier voor de volledige motie.

Op 5 oktober 2020 heeft de provinciale staten Noord Holland met algemene stemmen een Gein motie aangenomen waarin gevraagd wordt te voorkomen dat het grensgebied van Noord-Holland en Utrecht bedorven wordt door slechte planning over en weer en dat de huidige erfgoedstatus en belangrijke publieke functies van het gebied voorop te stellen bij de verdere planvorminggehaald! Klik hier voor de volledige motie. Ook dit is goed nieuws voor het Geingebied.

Voor een volledig verslag van beide vergaderingen, zie Spaar het Het Gein  en/of klik hier

Natuurlijk blijven wij ALTIJD strijden voor behoud van dit cultuurhistorische natuurgebied! We houden dit proces dus nauwlettend in de gaten want een goede invulling van deze moties is heel belangrijk! En we moeten ook waakzaam zijn tegen de plannen van omliggende gemeentes. Met name Amsterdam komt met de zoekgebieden bij het Abcoudermeer en de Gaasperplas akelig dichtbij het Geingebied.

Voor 2021 richten wij ons nu op 3 dingen:

1) Het volgen van alle stappen van de gemeente inzake de aanwijzing zoekgebieden in het Geingebied en zorgen dat de aangenomen moties van 1 oktober jl-gemeenteraad Ronde Venen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor stappen van de gemeente Amsterdam direct aan de grenzen van het Geingebied en zorgen dat de aangenomen Gein-motie van de Provincie Noord - Holland wordt uitgevoerd.

2) Het samenwerken met groepen uit de omgeving, zoals `stop Windturbines Gaasperdam, stop Windturbines Aetsveldpolder, een club uit Loenen rondom de Vecht, Amsterdamse groepen en de 2 nieuwe groepen in oprichting rondom het gebied van de Angstel (van Abcoude tot Nieuwersluis). We delen kennis, contacten, strategie en politieke invloed. 

3) Het verduurzamen van onze omgeving: We willen niet alleen ’tegen’ zijn, maar ook ergens ‘voor’: Onze groep “alternatieven” is na oktober van start gegaan en heeft besloten om aan te sluiten bij platform Energieke Ronde Veners, onder de naam: "Energiek Abcoude”. Onder die naam leven we voort in het kader van “alternatieven”, om te helpen Abcoude en omgeving energie neutraal te maken. We zijn nog in oprichting, en staan altijd open voor ideeën en bijdrages! Zie de site: https://energieke-rondeveners.nl/initiatief/energiek-abcoude/