STOP GEEN Mega windmolens windturbines Abcoude Baambrugge Gein Geingebied
Op 16 maart stem tegen Windturbines door buurtgemeenten aan de gemeentegrenzen van De Ronde Venen.

Lees verder

Stichting Stop Windturbines Geingebied. Stand van zaken november 2021

Klik hier voor een bericht van Maarten van Dijk

Gemeente De Ronde Venen neemt motie aan tegen windturbines nabij de gemeentegrens

Lees verder

De Ronde Venen gemeenteraad wil geen windmolens

Lees verder

Amsterdam heeft snode plannen met windturbines 400 tot 600 meter van het Gein!

Lees verder

Meer nieuws

meer nieuwsGa naar onze nieuws pagina

Gevolgen gezondheid

meer gezondheidLees verschillende artikelen

Stichting Stop Windturbines Geingebied bestaat uit bezorgde vrijwilligers uit Abcoude, Baambrugge, Gaasperdam en omgeving die vóór schone energie zijn maar tegen de plaatsing van windturbines in het mooie Geingebied ten koste van de natuur en de gezondheid van de bewoners!

Mede dankzij onze actie heeft de gemeente De Ronde Venen op 30 juni 2021 een motie aangenomen waarin bepaalt werd dat zoekgebieden uitsluitend voor zonnevelden worden aangewezen. Daarmee verdwijnen windmolens uit het raadsvoorstel en komen er geen windmolens in de Ronde Venen. Lees hier verder.

Helaas heeft Amsterdam op 27 mei 2021 zoekgebieden vastgesteld waaronder windturbines aan de Gaasperplas op ongeveeer 400 tot 600 meter afstand van het Gein, in het Diemerbos en bij het knooppunt A2/A9. Ouder-Amstel plaatst 3 windturbines bij de A9.

Het Geingebied en omgeving wordt dus nog steeds door Mega Windturbines bedreigd. Daarom moeten we doorgaan!

Gelukkig zien wij ons hierin gesteund door de gemeente De Ronde Venen. Op 29 november 2021 nam de gemeentraad een motie aan waarin de gemeente zich uitspreekt tegenstander te zijn van het plaatsen van windturbines door buurtgemeenten aan de gemeentegrenzen van De Ronde Venen. 

Klik hier voor het raadsbeluit

Duurzame energie, natuurlijk! Maar geen mega windturbines in het Geingebied.

Het unieke cultuurhistorische landschap rond het Gein, tussen de rand van Amsterdam, het Amsterdam-Rijnkanaal, Baambrugge-Abcoude en de spoorweg Utrecht-Amsterdam, behoort voor de gemeente De Ronde Venen tot de mogelijke zoeklocaties voor industriële windturbines tot 240 meter tiphoogte. Als deze geplaatst worden, wordt dit unieke open stukje landschap, een oase van rust aan de rand van het groene hart vlakbij zeer dicht bevolkt gebied, opgeofferd voor de energietransitie, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Teken de petitie voor het behoud van het Geinlandschap. Al meer dan 4000 mensen hebben getekend. STOP mega windmolens windturbines in het Gein. Kijk hier voor impressie foto's van hoe windturbines het Geinlandschap veranderen en hieronder voor een video impressie (niet volgens de laatst bekende plannen van Windunie).

Windturbines Gaasperplas vanaf Gein-Zuid
Windturbines bij de Gaasperplas aan de rand van De Ronde Venen op minder dan 500 meter afstand van bebouwing aan het Gein. Ter referentie, de electriciteitsmast voor de verste windturbine is zo'n 50-60 meter hoog en staat op 800 meter.

Willen we dit?

Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
Impressie windmolen en windturbines in de Gemeente-de-ronde-venen aan Het Gein
Wat doet de Gemeente de Ronde Venen?
 • De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 energieneutraal zijn.
 • Aanwijzen van zoekgebieden voor zon en wind werden gedurende 2021 in de gemeenteraad van De Ronde Venen besproken.
 • Allereerst besloot de gemeenteraad alleen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uit te sluiten en niet het hele Geingebied. Dit betekende dat met name aan de noordrand van het Geingebied en in de zuidelijke punt bij Baambrugge er nog steeds windturbines geplaatst zouden kunnen worden.
 • Na vele plaatselijke protesten besloot de gemeente eind juni 2021 dat er geen windturbines geplaatst worden in de gemeente De Ronde Venen. De discussie over zonnevelden gaat door.
 • Eind November 2021 neemt de gemeente een motie aan waarin ze zich uitspreekt tegenstander te zijn van het plaatsen van windturbines door buurtgemeenten aan de gemeentegrenzen van De Ronde Venen 
Wat willen onze buurtgemeenten?
 • Met name Amsterdam heeft vergaande plannen om mega windturbines bij de Gaasperplas en bij het Abcoudermeer te plaatsen.
 • Met name de turbines aan de Gaasperplas liggen op minder dan 500 meter afstand van bebouwing aan het Gein.
 • Amsterdam houdt geen rekening met alom aanvaardbare normen voor minimale afstand van windturbines tot woongebieden.
 • Klik hier voor meer informatie. 
 • Mega windturbines met een hoogte tot 240 meter overheersen het landschap. Dit is meer dan 4 maal hoger dan de dorpskerk van Abcoude. Zie hieronder hoe hoog 240 meter t.o.v. andere gebouwen in de omgeving is.
WIndmolens aan het Gein vergelijking met omgeving Abcoude Baambrugge
Wat doen mega windturbines met u?
 • Mega windturbines kunnen een slagschaduw van 2 km geven. Slagschaduw is hinderlijk en ongezond. Kijk hier hoe het in de praktijk eruit ziet.
 • Mega windturbines produceren 50 db geluid, zoals uw stofzuiger, maar dan dag en nacht. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke gevolgen van windturbines op uw gezondheid.
 • Natuurlijk wekken megaturbines hoognodige groene stroom op. Maar waarom wordt gesubsidieerde groene stroom van windmolenparken verkocht aan internet datacenters die veel keer meer stroom verbruiken dan heel Amsterdam? Op deze manier moeten we alle unieke cultuur historische plekken in heel Nederland vol zetten met windturbines en zonnepanelen om energieneutraal te zijn.
Waarom houden mensen van het Geingebied?
 • In dit Utrechtse landschap staan twee historische molens. De rivier kronkelt door het laagland met enorme lussen. Er zijn oeverlandjes met elzen, er zijn ondergelopen stukken land om de rivier heen. Langs de rivier staan knotwilgen en monumentale boerderijen. De Geschiedenis van Abcoude begint duizend jaar terug. Het dorpsgezicht is beschermd. Het landschap is open, historisch en niet verrommeld. Voor meer informatie over het unieke Geingebied Vereniging Spaar het Gein.
 • Er komen gemiddeld 400.000 mensen per jaar hier recreëren en de recreatie neemt toe
 • De rivier, de schootsvelden, de forten en de batterijen in het Geingebied behoren tot UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het plaatsen van windturbines in het open landschap daaromheen tast het erfgoed direct aan.
 • Het Geingebied wordt ook bedreigd door andere windturbinesplannen bij de Gaasperplas, bij het Abcoudermeer en de Aetsveldse polder. Ook hier vinden protestacties plaats, zie Stop windturbines Aetsveldse polder.
Petitie_tekenen_Windmolens_Abcoude-Baambrugge_gein-gebied
Wat kunt U doen?
 • Teken de petitie tegen windmolens in het Geingebied op deze website.
 • Teken de petitie tegen windmolens in Amsterdam op www.windalarm.amsterdam/petitie. Windalarm houdt u dan op de hoogte.
 • Benader de Amsterdamse politieke partijen en raadsleden. E-mailadressen van de raadsleden vindt u hier: www.windalarm.amsterdam/raadsleden.
 • Stuur een brief aan de gemeente Amsterdam. Download hier een voorbeeld brief. Zorg ervoor dat men weet dat de brief vanuit Stichting Stop Windturbines Geingebied of vanuit Abcoude is. Hoe meer brieven, hoe beter. Ze zullen heus niet allemaal gelezen worden maar het aantal telt!  
info@stopwindturbinesgeingebied.nl
Bankrekening: NL40 INGB 0007 6575 47  t.n.v. Stichting Stopwindturbinesgeingebied
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein

Klik hier voor onze privacy verklaring