Hoe de gemeente de Ronde Venen draagvlak wil creëren met zonenwindkaart.nl

De gemeente de Ronde Venen heeft ambitieuze plannen om in 2040 energieneutraal te zijn. In samenwerking met de Regionale Energie Strategie (RES) wil de gemeenteraad in april 2021 zogenaamde zoekgebieden aanwijzen waar windturbines en eventuele zonnevelden kunnen worden geplaatst. De gemeente heeft medio september 2020 een interactieve enquête gelanceerd, zonenwindkaart.nl genaamd. Op deze interactieve kaart kunnen bewoners van de gemeente en directe omwonenden, bijvoorbeeld uit Gaasperdam, aangeven waar zij vinden dat windturbines en zonnevelden in de gemeente de Ronde Venen moeten worden geplaats. 

De interactieve kaart is gemaakt door de gemeente samen met het bedrijf The Imagineers. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het creëren van draagvlak. 

Er zijn nog veel onduidelijkheden over hoe de inbreng van bewoners wordt gebruikt om aan te geven waar er draagvlak is voor het plaatsen van windturbines en/of zonnevelden.

Na het invullen van de interactieve kaart blijven er nog veel vragen over. Klik hier voor een kritisch commentaat op de enquete door een van onze sympatisanten. 

Er is veel onduidelijkheid hoe de gemeente de gegevens van de enquête gaat interpreteren en mee gaat nemen in de besluitvorming. De beperkingen van de enquête geven ruimte voor vele interpretaties zonder dat er werkelijk geïnventariseerd kan worden wat de bewoners willen.

Wij hebben al eerder onze twijfels over hoe de gemeente draagvlak probeert te creëren geuit. De huidige enquête neemt die bezorgdheid niet weg. Met onderstaande knop kunt u automatisch een bezwaar e-mail sturen naar de gemeente. Hoe meer e-mails, hoe beter!

zonenwindbutton

Stuur bezwaar e-mail naar de gemeente

En wat kunt U verder doen?
Bankrekening: NL40 INGB 0007 6575 47 t.n.v. Stichting Stopwindturbinesgeingebied
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein
info@stopwindturbinesgeingebied.nl